כניסה

מאמרים

מאמרים

couple

מדריך קצר לסוגים שונים של אתרי הכרויות

אתרי הכרויות מהווים את אחת מן הדרכים הפופולריות ביותר כיום לנסות ולהכיר בן זוג חדש. רבים מן הגולשים המעונינים להתנסות בשימוש באתר הכרויות אינם מודעים כלל לעובדה כי קיימים מספר סוגים שונים של אתרי הכרויות וכי כל אחד מהם עשוי להתאים להם במידה רבה או מועטה יותר, בהתאם להגדרת מטרות השימוש שלהם. במאמר זה נסביר את ההבדל בין הסוגים השונים של אתרי ההיכרויות ומדוע יש חשיבות רבה להגדרת המטרות של כל גולש וגולש לפני תחילת השימוש.

מה ההבדל בין סוגים שונים של אתרי הכרויות?
.אתרי הכרויות ניתן לחלק לשני סוגים שונים ולשתי קבוצות משתמש עיקריות: אתרים המספקים את שירותיהם בחינם והקרובים מאוד מבחינת התפקוד שלהם לרשתות חברתיות ואתרים הגובים תשלום חודשי קבוע עבור השירותים אותם הם מספקים. בדרך כלל חופפת גם הגדרת קבוצת המשתמשים לחלוקה לסוג האתר, כאשר אתרים המספקים את שירותיהם בחינם מיועדים במרבית המקרים לכלל האוכלוסייה ואתרים הגובים דמי מנוי מיועדים לקבוצה ספציפית ומוגדרת מראש של משתמשים. כפי שנראה בהמשך, יש הבדל גדול באיכות ובתוצאות בין שני סוגי אתרי ההיכרויות.

אתרי הכרויות כלליים
בדרך כלל, אתרים הפתוחים לכלל הגולשים ואינם גובים תשלום עבור השירותים אותם הם מספקים אינם יכולים לוודא את זהות המשתמשים ואת אמיתות האינפורמציה אותה הם מספקים. מכיוון שאתרים אלה אינם גובים תשלום חודשי הם מתפרנסים מפרסום ולפיכך שואפים להגדיל ככל האפשר את כמות הגולשים, מה שאומר שאין הם יכולים להתמקד בקבוצת משתמש מסוימת או לדקדק בתנאי הקבלה ובתהליך ברור האינפורמציה האישית.

אתרי הכרויות ממוקדים בתשלום
אתרי הכרויות הגובים תשלום עבור שירותיהם מתמקדים במרבית המקרים בקבוצה מסוימת של האוכלוסייה. אתרים מן הסוג הזה, כדוגמת אתרי הכרויות אקדמאים, מעמידים תנאי קבלה נוקשים ומוודאים את פרטי האינפורמציה אותם מספקים הגולשים. כמובן שאין העובדה כי אתר גובה תשלום מספיקה על מנת להעיד על איכותו ולפני תחילת השימוש יש לוודא כי מדובר באתר לגיטימי ואיכותי ולברר לעומק את תנאי השימוש. ההבדל העיקרי באיכותם של שני סוגי אתרי ההיכרויות טמון בעובדה כי אתרי הכרויות בתשלום מסוגלים להתמקד בקבוצה איכותית מסוימת, מה שמעצים את סיכויי הצלחת מציאת בן או בת הזוג למי שמעונין ביצירת מערכת יחסים לטווח הארוך.

חזרה למאמרי היכרויות